martes, 13 de marzo de 2012

2 part de l'entrevista

La meua companya Helena i jo nem a fer una entrevista a Juan tent el president de festes de la purisama xiqueta 2012. Esperem que mos isca be i asi ara vorem una fot de ell.

No hay comentarios:

Publicar un comentario